Algemene Voorwaarden

Algemeen

Onder cursusleidster, wordt Martha van Essen verstaan. Onder cursist, wordt diegene die deelneemt verstaan.

Inschrijving

Inschrijving kan per email of schriftelijk via een opgestuurd aanmeldingsformulier. Door zich in te schrijven, verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. Na inschrijving ontvangt de cursist van de cursusleidster een bevestigingsbrief per email.

Betaling

In de bevestigingsmail, ontvangt de cursist de factuur voor de cursus. Cursisten kunnen deze indienen bij hun ziektekostenverzekeraar, teneinde vergoeding aan te vragen. Niet alle verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze cursus. Vraag ernaar bij uw verzekering.

Annulering door de cursist

Wanneer de cursist, door omstandigheden, niet kan deelnemen aan de cursus, dient deze de cursusleidster hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient ook per email te gebeuren.

Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus, wordt het betaalde cursusgeld geretourneerd. Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus, is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf één week voor aanvang van de cursus, is het volledige cursusgeld verschuldigd. Behalve bij zeer zwaarwegende omstandigheden, door de cursusleidster te beoordelen.

Annulering door cursusleidster

De cursusleidster behoudt zich het recht voor, een cursus te annuleren, bij overmacht. De cursusleidster zal zich inspannen, om de cursist de mogelijkheid te bieden, de cursus alsnog te volgen. Lukt dit niet, dan zal het eventueel betaalde cursusgeld, worden geretourneerd.

Privacyverklaring

De cursusleidster zal de door de cursist verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen. De enige gegevens, die gevraagd worden aan de cursist zijn: Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Bij de huilbaby-begeleiding en de babymassage, worden nog de naam en leeftijd van de baby gevraagd.
De gegevens worden alleen gebruikt voor zakelijk contact met de cursist. De gegevens zullen niet worden doorverkocht of doorgegeven aan anderen en ze worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden. De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Wil een cursist zijn gegevens laten verwijderen, dan kan de cursist een email sturen naar , met het verzoek om zijn/haar gegevens te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De cursusleidster is niet aansprakelijk, voor enige schade, die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus, of de annulering van de cursus, tenzij de cursusleidster opzet of grove schuld kan worden verweten. Indirecte schade wordt niet vergoed.
De cursusleidster is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist of, indien van toepassing, de baby of partner van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.

Klachten

Een cursist kan schriftelijk of per email een klacht indienen bij de cursusleidster.Deze klacht moet dan opgestuurd worden:
Per brief aan: Martha van Essen, Disselsjeesdrift 12, 3436AJ Nieuwegein, of per email naar: .